top of page

Valokuituyrityksen ja sähköyhtiön yhteisrakentamisesta syntyi moderni kuituverkko Pälkäneelle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestämä Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailu siivitti verkkojen yhteisrakentamista eri puolilla Suomea. Pälkäneellä yhteisrakennettiin säänkestävä sähköverkko ja valokuituverkko. Satojen kilometrien mittainen verkko saatiin rakennettua kustannustehokkaasti, kun suunnittelu, kaivuu- ja rakennustyöt voitiin tehdä kerralla.

Pälkäneen kunnan omistaman Pälkäneen Valokuitu Oy:n ja sähköyhtiö Elenia Oy:n yhteishanke suunniteltiin ja kilpailutettiin yhdessä. Pääosa kuituverkosta rakennettiin yhteisurakkana, mutta yhteistyötä tehtiin myös teleoperaattoreiden kanssa. Hanke käynnistyi 2016, ja valtion tuen piirissä olevan verkon rakentaminen päättyy tänä vuonna.


Hyvä kokemuksia Pälkäneellä

Yhteisrakentamisen mahdollisuudet yllättivät hankkeen osapuolet. Alkuperäinen arvio yhteisrakentamisen määrästä oli 75 prosenttia, mutta todellisuudessa yli 90 prosenttia rakentamisesta tehtiin yhdessä.

- Kokemukset yhteisrakentamisesta ovat Pälkäneellä olleet pelkästään positiivisia. Saatu palaute asukkailta ja alueen toimijoilta on ollut myönteistä. Yhteisrakentamisen edut osoittautuivat paitsi taloudellisiksi, ne ovat parantaneet asukkaiden viihtyvyyttä merkittävästi, kommentoi toimitusjohtaja Esko Koskela Pälkäneen Valokuitu Oy:stä.

Pälkäneen yhteisrakentamisen hanke osallistui Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailuun, jossa etsittiin uusia toimintatapoja, joilla maaurakointia vaativien infratöiden yhteensovittaminen eri toimijoiden kesken yleistyisi ja helpottuisi. Kilpailun tavoitteena oli lisätä yhteisrakentamista, kokeilla uusia toimintatapoja yhteisrakentamisessa, helpottaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteistyöstä sopimista.


Yhdessä tekeminen kannattaa aina

- On ajatuksena huomioida aina myös kaikkien muiden verkkojen rakentamistarpeet, kun tehdään parannuksia sähkö-, kaasu-, kaukolämpö-, viemäri-, valokuitu- tai minkä tahansa muun verkkoinfraan. Yhdessä tekeminen kannattaa aina. Yhteisrakentamisella saavutetaan kustannussäästöjä hyödyntämällä resursseja mahdollisimman tehokkaasti, ja hyödyt jakautuvat kaikille, toteaa Traficomin johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala.

Vastaavia sähkö- ja televerkkojen yhteisrakentamishankkeita osallistui Traficomin yhteisrakentamiskilpailuun mm. Etelä-Savossa ja Satakunnassa sekä Limingassa, Tyrnävällä, Lumijoella, Muhoksella ja Sonkajärvellä.


Traficom edistää yhteisrakentamista

Traficomin tavoitteena on viedä tietoa kuntiin ja verkkotoimijoille yhteisrakentamisen hyödyistä ja parhaista käytännöistä sekä saada aikaan onnistuneita yhteisrakentamishankkeita. Traficom ylläpitää verkkotietopiste.fi-palvelua, josta voi tarkistaa kaikki verkkojen rakentamissuunnitelmat ja ottaa yhteyttä muihin toimijoihin jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa.

Yhteisrakentamisessa eri verkkojen kuten esimerkiksi sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia vaativat työt suoritetaan yhdessä. Eri verkkojen infra rakennetaan samalla kertaa kaikkien yhteisrakentamisen osapuolten osallistuessa kustannuksiin. Yhdessä asennettaessa rakentamiskustannus on edullisempi, kuin jos kaikki rakentaisivat verkkonsa itsenäisesti. Lisätietoa yhteisrakentamisesta www.yhteisrakentaminen.fi

Teksti muokattu Traficomin tiedotteesta (kesäkuu 2020)

29 views0 comments

Comments


bottom of page