Mitä valokuitu on?

Valokuitu on hiuksenhieno lasista vedetty kuitu jota pitkin tietoa siirretään laservalon avulla. Pienen vaimennuksen ja suuren kaistaleveyden ansiosta valokuidun tiedonsiirtokyky on valtava kuparikaapeliin tai langattomiin yhteyksiin verrattuna.

Valokuidun tärkeimpiä etuja ovat luotettavuus, lähes rajaton kapasiteetti ja valmius tulevaisuuden sähköisten palvelujen käyttöön. Etäisyys tai yhtäaikaisten käyttäjien määrä ei vaikuta yhteyden laatuun tai nopeuteen.

Valokuitu on perinteisiä kuparikaapeliyhteyksiä luotettavampi. Se ei johda sähköä, jolloin ukkonen ja muut sähköiset häiriöt eivät vaikuta sen toimintaan.

Valokuitu on sijoitus tulevaisuuteen

Kaikki tietoliikenne perustuu valokuituun. Operaattoreiden ja eri maiden välisissä runkoverkoissa valokuitua on käytetty jo kymmeniä vuosia.

Aiemmin on riittänyt, että yhteys operaattorilta kotiin on toteutettu käyttäen esimerkiksi langatonta yhteyttä. Tästä kuitenkin syntyy pullonkaula, joka heikentää yhteyden laatua ja nopeutta kodin ja internet-verkon välillä. Fysiikan lait osoittavat, että langattomien yhteyksien siirtokapasiteetti loppuu jossain vaiheessa. Tämä aiheuttaa sen, että taajuudet ruuhkautuvat liikenteen kasvaessa. Etenkin maaseudulla tämä on ongelma, kun tukiasemat ovat etäällä toisistaan.

Yhteystekniikoita joudutaan päivittämään parin vuoden välein, kunnes käytön lisääntyminen ja yhteysnopeuksien kasvu edellyttää, että valokuitu on tuotava lopulta jokaiseen kotiin saakka. Langattomat yhteydet helpottavat elämää, mutta tukiasemat tarvitsevat aina runkoyhteyden. Tästä syystä tukiasemat siirtyvät hiljalleen koteihin, joissa ne liitetään suoraan valokuituverkkoon.  Hanki liittymä nyt, kun se on helppoa ja edullista!

Valokuituverkko Pälkäneellä

Pälkäneen valokuituverkko muodostuu runkoverkosta, siihen kytketyistä liityntäverkoista  ja talokaapeleista.

Kartassa kuvatun runkoreitin pituus on noin 280 km. Runko- ja tilaajaverkon reittipituus tulee olemaan maksimissaan on noin 450 km vuoden 2020 loppuun mennessä.

Pälkäneen valokuitu runkoverkko

Kuituverkon rakentaminen

Valokuitukaapelia vedetään auraamalla tai kaivamalla se noin 70 cm syvyyteen teiden varsille. Pälkäneen Valokuidun valitsema urakoitsija hakee suunnitellun reitin vaatimat luvat tiehallinnolta, suostumukset maanomistajilta ja yksityisteiden tienhoitokunnilta.

Jokaiseen taloon tuodaan alueen kuitukeskukselta oma valokuitu, jolloin yksittäisen tilaajakuidun pituus voi olla jopa kilometrejä.

Ennen rakentamista verkonsuunnittelija käy kiinteistön omistajan kanssa läpi kaapelin suunnitellun reitin pihamaalla. Kuitukaapeli urakoidaan seinän viereen ja Pälkäneen Valokuidun valitsema asentaja tuo sen kiinteistöön sisälle. Läpivienti tehdään joko poraamalla seinän läpi, tai käyttämällä olemassa olevaa putkitusta.

Talon sisällä valokuidun pää hitsataan pääterasiaan, johon liitetään välikuidulla kuitumuunnin. Tästä lähtee kiinteistön oma sisäverkko, josta asiakas huolehtii itse. Tarvittaessa sisäverkon kaapeloinnin voi tilata Pälkäneen Valokuidun yhteistyökumppaneilta. Lue lisää sivulta Liittymän toimitus.