top of page
Building Plans

Liittymän toimitus

Tällä sivulla käydään läpi kuituprojekti askel askeleelta liittymäsopimuksen allekirjoittamisesta käyttöönottoon saakka. Pälkäneen Valokuitu Oy:n valokuituliittymä toimitetaan aina avaimet-käteen toimituksena urakoinnista asennukseen saakka.

1. Sopimus ja suunnittelu

Tilauksen teon jälkeen tehdään virallinen sopimus. Sen jälkeen teemme suunnitelmat tontilla ja merkitsemme reitit. Pystytämme myös kyltin, missä kerrotaan valokuidun tulosta.

tietokone.png

4. Testaus ja käyttöönotto

Jos valitsit Pälkäne-liittymän, niin päätelaite tulee meiltä. Päätelaitteesta saa jo netin johdolla. Lopuksi liittymä testataan.

kaivuri.png

2. Työkoneet tontilla

Leikkaamme maahan kapean ja noin 70 cm syvän uran, johon upotamme kuitukaapelin, aina talosi seinään asti. Kaivujäljet siistitään. Mahdolliset istutustyöt kuuluvat asiakkaalle.

hiiri.png

5. Ja ei kun kovaa käyttöä!

Nyt kaikki on valmista! Jos haluat saada nettiyhteyden WLAN:n kautta, eli langattomasti, niin voit hankkia erillisen WLAN-reitittimen meiltä tai muualta.

talo.png

3. Kuidun asennus taloon

Asentaja tuo kuidun sisälle joko uuden tai olemassaolevan läpivientireiän kautta. Kuidun pää liitetään sisätiloihin asennettavaan kuitupäätelaitteeseen.

Ennen kaivuutöitä

Liittymäsopimuksen tekemisen jälkeen alkaa kuituverkon suunnittelu. Maastosuunnittelija hakee suunnitellun reitin vaatimat luvat tiehallinnolta, suostumukset maanomistajilta ja yksityisteiden tienhoitokunnilta.

Ennen tontilla tapahtuvaa urakointia käy maastosuunnittelija suorittamassa tonttikatselmoinnin. Katselmoinnissa selvitetään tontin alueella sijaitsevat muut maanalaiset kaapelit ja katsotaan asiakkaan kanssa paras reitti kaapelille. Suunnittelijalta saa myös vinkkejä asiakaspäätelaitteen sijoitukseen ja mahdollisen sisäverkon rakentamiseen.

Ennen valokuidun asentamista toimittaja merkitsee työkoneiden kulkureitit ja kohteet sekä muut kaapelit, joita tulee varoa tontilla työskennellessä. Merkinnät tehdään maastoon maalilla ja huomiokepeillä. Tontin omistajan vastuulla on merkitä tontilla oleva muu infra, kuten vesi- ja viemäriputket sekä sähkökaapelit.

Littyessäsi annat Pälkäneen Valokuitu Oy:lle maankäyttöoikeuden valokuituverkon rakennustöiden sekä mahdollisten ylläpito- ja huoltotöiden osalta.

Työkoneet tontilla

Valokuitu urakoidaan tien reunaan tai ojaan pääosin auraamalla. Samanaikaisesti kuitukaapelin kanssa maahan upotetaan muovinen varoitusnauha. Kaapeliaura leikkaa maahan kapean ja noin 70 cm syvän uran. Jos maa on kivikkoista tai on alueella on paljon muita kaapeleita, voidaan kaapelioja tehdä myös kaivamalla.

Kaapelin asentamisesta ei tule juurikaan näkyviä jälkiä: nurmikkoon jää vain kapea, paljas raita kertomaan kaapelin kulkureitistä. Itse kaivinkoneesta painautuu tonttimaalle isommat jäljet siinä tapauksessa, jos kaivinkoneella ei ole mahdollisuutta kulkea pihatietä pitkin. Jälkien siistimisen tontilla (ei sisällä viimeistelyä, kuten nurmikon istuttamista tai istutusten uusimista) kuuluu valokuituverkon toimittajalle.

Valokuituverkko tulee olemaan käytössä kymmeniä vuosia ja kaapelireitit dokumentoidaan tarkasti rakennusvaiheessa GPS-koordinaatein. Pälkäneen Valokuitu Oy on velvollinen järjestämään muille urakoitsijoille kaapelinäytön aina, kun urakoidaan asennettujen kaapelireittien läheisyydessä.

Liitoskohtiin ja talon seinustalle jätetään noin 15 m vapaata kaapelia mahdollisia myöhempiä asennuksia ja kuituhitsauksia varten. Kiinteistön viereen tulevaa kaivantoa ei saa peittää, ennen kuin valokuitukaapeli on lopullisesti kytketty jakokaappiin talon sisällä. Ylimääräinen kuitukaapeli jää lenkille kaivantoon. Sen lopullinen pituus selviää vasta jakokaappiin kytkemisen jälkeen. Muista, ettei kuitukaapelia ei saa koskaan taittaa jyrkälle mutkalle eikä katkaista itse.

Ennen rakentamista verkonsuunnittelija käy kiinteistön omistajan kanssa läpi kaapelin suunnitellun reitin pihamaalla. Kuitukaapeli urakoidaan seinän viereen ja Pälkäneen Valokuidun valitsema asentaja tuo sen kiinteistöön sisälle.

Kuitukaapelin läpivienti taloon

Pälkäneen Valokuidun valitsema asentaja tuo kuidun kiinteistöön sisälle. Läpivienti tehdään joko poraamalla seinän läpi tai käyttämällä olemassa olevaa putkitusta. Voit porata reiän itse ohjeidemme mukaan tai valokuituverkon asentajat voivat tehdä sen lisämaksusta.

Kiinteistön seinään porattava reikä on 25 mm ja se porataan ulkoapäin hieman yläviistoon (5-10 astetta). Myös kiinteistöön rakennusvaiheessa jätettyjä putkia voidaan käyttää. Putken halkaisijan tulee olla vähintään 20 mm ja mutkien taivutussäteen korkeintaan 20 cm.  Läpiviennin paikka kannattaa valita käytön kannalta keskeiselle paikalle, jotta vältytään pitkiltä johdoilta talon sisällä.

Kuitukaapelia ei voi taittaa jyrkästi, joten reitin tulee olla hyvin suunniteltu. Kaapelia ei saa myöskään katkaista eikä sitä saa vetää omatoimisesti läpivientireiästä sisälle.

 

Kun kaapeli on tuotu sisälle, se päätetään metalliseen pääterasiaan ja valokuidun pää hitsataan kytkentäliittimeen. Pääterasiaan liitetään välikuidulla operaattorin toimittama ja ylläpitämä asiakaspäätelaite. Älä irroita päätelaitteen keltaisia välikuituja. Kuituliittimet likaantuvat helposti ja puhdistaminen vaatii maksullisen asentajakäynnin! Päätelaite tulee asentaa kuivaan ja lämpöiseen tilaan ja se tarvitsee toimiakseen maadoitetun pistorasian. Tästä lähtee kiinteistön oma sisäverkko, josta asiakas huolehtii itse. Tarvittaessa sisäverkon kaapeloinnin voi tilata Pälkäneen Valokuidun yhteistyökumppaneilta.

Kun valokuitukaapeli on lopullisesti kytketty ja sen toimivuus testattu, voidaan kaivannot peittää ja kaapeli suojata näkyvältä osalta. Seinään tullut läpivientireikä pitää tiivistää sopivalla materiaalilla: mineraalivillalla, tiivistemassalla, polyuretaanilla tai muulla paikkaan sopivalla tiivisteaineella.

Käyttöönotto

Asennuksen jälkeen valokuidun toimivuus testataan ja liittymä on valmis käyttöön. Jos tilasit meiltä Pälkäne-liittymän (joka sisältää netin), niin kaikki on nyt valmista!

Jos taas tilasit meiltä pelkän kuidun, niin asiat etenevät seuraavasti. Tässä vaiheessa ilmoitetaan operaattorille saatavuustieto, jonka jälkeen voit tehdä palvelutilauksen.

Palvelut tilataan erillisellä palvelusopimuksella. Valittuihin palvelutyyppeihin sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan sopimusehtoja ja tämän kulloinkin voimassaolevaa hinnastoa. Operaattorit mm. Elisa ja Telia Avoin Kuitu (Avoimen Kuidun kautta valittavissa useampia palveluntarjoajia: Telia, Lounea, Kuuskaista ja Seltimil) laskuttavat valitut palvelut asiakkaalta erikseen ja on sopimuskumppani palveluiden osalta. Lue lisää: avoinkuitu.fi

Ja ei kun kovaa käyttöä!

Nyt kaikki on valmista! Päätelaitteeseen liitytään verkkokaapelilla. Jos haluat saada nettiyhteyden WLAN:n kautta, eli langattomasti, niin voit hankkia erillisen WLAN-reitittimen meiltä tai muualta.

bottom of page